فیلتر
 • فیلتر بر اساس جنسیت
 • زنانه
 • مردانه
 • بچه‌گانه
 • بازه‌ی قیمتی
 • فیلتر بر اساس نوع
 • انگشتر
 • گوشواره
 • دستبند
 • گردنبند
 • زنجیر ساعت
 • پابند
 • همه
 • فیلتر بر اساس براقیت
 • براق
 • مات

AE065

464,000T

1.2 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE085

232,000T

0.6 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 5mm x 5mm

AE101

526,000T

1.36 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE103

1,373,000T

3.21 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 3cm x 1cm

AE105

387,000T

1 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AE153

2,241,000T

5.62 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 4cmx2cm

AE165

508,000T

1.23 gr 18k ~

قیمت این محصول باری یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AN082

1,572,000T

4.06 gr 18k ~

ابعاد آویز : 4cm x 1cm

AN089

1,291,000T

3.11 gr 18k ~

ابعاد آویز : 2.5cm x 1.5cm

AN097

1,525,000T

3.94 gr 18k ~

ابعاد آویز : 3cm x 2cm

AN129

1,605,000T

3.92 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 3.5cm x 1cm

AN135

805,000T

2.08 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 3.5cm x 1cm

AN190

2,198,000T

5.34 gr 18k ~

سنگ ها : گارنت (قرمز) جیپسون ( یاسی ) سیترین (زرد) جیپسون (سبز)بلوتوپاز(آبی)

AB271

1,432,000T

3.53 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3.5cm x 0.5cm

AB276

698,000T

1.65 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

AB127

1,044,000T

2.57 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 1cm

AB136

526,000T

1.19 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm

AB137

781,000T

1.85 gr 18k ~

رنگ استاپر : کرم

AB153

440,000T

0.97 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2cm x 1cm

AN039

1,350,000T

3.32 gr 18k ~

ابعاد آویز : 2.5cm x 2cm

AB207

1,209,000T

2.94 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 4cm x 0.5cm

AB280

781,000T

1.85 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 4cm x 0.5cm

AB255

770,000T

1.82 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 0.5cm رنگ چرم : قهوه ای

AB257

973,000T

2.36 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm x 0.5cm

AB267

731,000T

1.72 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 0.5cm

AN132

1,689,000T

4.25 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 4cm x 1.5cm

AB277

1,175,000T

2.91 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3.5cm x 1cm رنگ استاپر : قهوه ای

AE174

968,000T

2.5 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AN081

1,378,000T

3.56 gr 18k ~

قطر دایره : 2cm

AN125

2,455,000T

5.92 gr 18k ~

رنگ سنگ ها : کبود (سرمه ای )،جیپسون ( سبز )،آمیتیس (یاسی ) ابعاد آویز : 3cm x 3cm

AE061

2,480,000T

6.18 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 6cmx2.5cm

AR276

1,837,000T

4.52 gr 18k ~

ابعاد مربع : 0.5cm x 0.5cm

AB190

219,000T

0.44 gr 18k ~

ابعاد طلا : 8mm x 2mm

AB194

337,000T

0.76 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

AB204

277,000T

0.59 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 0.5cm

AB288

636,000T

1.48 gr 18k ~

قابلیت تنظیم طول بند

AE179

1,858,000T

4.8 gr 18k ~

قطر دایره طلا : 1.5cm طول گوشواره : 2.5cm

AN043

893,000T

2.19 gr 18k ~

ابعاد آویز : 3.5cm x 1cm

AN055

1,177,000T

3.04 gr 18k ~

قطر دایره : 2.5cm

AN248

1,262,000T

3.26 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 3.5cm x 1cm

AN310

1,033,000T

2.67 gr 18k ~

ابعاد قلب : 1cm x 1cm

AB300

886,000T

2.12 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm x 0.5cm

KDN010

918,000T

2.25 gr 18k ~

رنگ دایره چشم نظر: صورتی

KDN009

869,000T

2.13 gr 18k ~

رنگ چشم نظر: صورتی

AR050

2,489,000T

6.26 gr 18k ~

سنگ ها : عقیق سبز و عقیق قرمز

AB250

659,000T

1.59 gr 18k ~

رنگ استاپر : کرم

AN306

3,115,000T

7.82 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 5cm x 2cm

AN307

2,032,000T

5.08 gr 18k ~

ابعاد آویز : 5.5cm x 2.5cm

TN014

886,000T

2.29 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 3.5cm x 1.5cm

KDN014

983,000T

2.41 gr 18k ~

رنگ میناکاری نت: آبی فیروزه ای

TE006

2,127,000T

5.27 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 3.5cm x 1cm

AB285

371,000T

0.79 gr 18k ~

سایز آویز طلا : 1.5cm x 1cm

TN016

931,000T

2.32 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1cm x 1cm

AN098

851,000T

2.1 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 0.5cm

AE182

387,000T

1 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AB139

518,000T

1.17 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3.5cm x 1cm

AN136

2,067,000T

5.34 gr 18k ~

ابعاد حدودی پروانه : 4cm x 3cm

AN076

1,041,000T

2.69 gr 18k ~

ابعاد آویز : 4.5cm x 1cm

KDN019

1,045,000T

2.56 gr 18k ~

رنگ گل ها بصورت رندوم

AB122

914,000T

2.25 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 2cm

AB315

1,344,000T

3.22 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 4.5cm x 1cm

AE188

2,087,000T

5.35 gr 18k ~

ابعاد حدودی : 2.5cm x 1.5cm طول گوشواره : 4.5 cm

AB317

705,000T

1.64 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm x 1cm

AE197

926,000T

2.11 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1.5cm x 1cm

TE025

1,060,000T

2.12 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1.5cm x 0.5cm طول گوشواره : 3.5cm

AE146

1,962,000T

4.9 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 4cm x1cm

TN041

1,089,000T

2.7 gr 18k ~

ابعاد آویز : 3cm x 1cm

AE203

851,000T

2.2 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AB284

314,000T

0.63 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

TB042

208,000T

0.37 gr 18k ~

ابعاد طلا : 8mm x 8mm رنگ چرم : نارنجی

TE034

271,000T

0.7 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 0.5cm x 0.5cm

TKDB003

595,000T

1.46 gr 18k ~

رنگ میناکاری گل: صورتی

TE036

1,525,000T

3.94 gr 18k ~

قطر گوشواره : 1.5cm

AW001

561,000T

1.45 gr 18k ~