فیلتر
 • فیلتر بر اساس جنسیت
 • زنانه
 • مردانه
 • بچه‌گانه
 • بازه‌ی قیمتی
 • فیلتر بر اساس نوع
 • انگشتر
 • گوشواره
 • دستبند
 • گردنبند
 • زنجیر ساعت
 • پابند
 • همه
 • فیلتر بر اساس براقیت
 • براق
 • مات

AE085

182,000T

0.6 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 5mm x 5mm

AE086

334,000T

1.1 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد

AE103

1,153,000T

3.36 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 3cm x 1cm

AE105

322,000T

1.06 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AE113

611,000T

2.01 gr 18k ~

سایز حدودی گوشواره : 1.5cm x 1.5cm

AE153

1,812,000T

5.74 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 4cmx2cm

AN082

1,235,000T

4.06 gr 18k ~

ابعاد آویز : 4cm x 1cm

AN089

1,088,000T

3.29 gr 18k ~

ابعاد آویز : 2.5cm x 1.5cm

AN147

1,089,000T

3.58 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 3.5cm

AN213

900,000T

2.85 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 1cm x 1cm

AN236

895,000T

2.8 gr 18k ~

ابعاد آویز : 3.5cm x 2cm

AB271

1,030,000T

3.17 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3.5cm x 0.5cm

AB127

810,000T

2.52 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 1cm

AB137

628,000T

1.85 gr 18k ~

رنگ استاپر : کرم

AB199

226,000T

0.53 gr 18k ~

ابعاد حدودی : 1cm x 1cm

AB255

632,000T

1.88 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 0.5cm

AB195

448,000T

1.26 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1.5cm x 1.5cm

AB257

808,000T

2.46 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm x 0.5cm

AB267

555,000T

1.61 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 0.5cm

AE028

861,000T

2.83 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 2.5cm x 1.5cm

AB277

978,000T

3.07 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3.5cm x 1cm

AN125

1,965,000T

5.92 gr 18k ~

رنگ سنگ ها : کبود (سرمه ای )،جیپسون ( سبز )،آمیتیس (یاسی ) ابعاد آویز : 3cm x 3cm

AE061

1,968,000T

6.18 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 6cmx2.5cm

AB190

171,000T

0.42 gr 18k ~

ابعاد طلا : 8mm x 2mm

AB194

281,000T

0.78 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

AB204

238,000T

0.64 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 0.5cm

AE179

1,461,000T

4.8 gr 18k ~

قطر دایره طلا : 1.5cm طول گوشواره : 2.5cm

AN055

925,000T

3.04 gr 18k ~

قطر دایره : 2.5cm

KDN009

673,000T

2.13 gr 18k ~

رنگ چشم نظر: صورتی

AR050

1,970,000T

6.26 gr 18k ~

سنگ ها : عقیق سبز و عقیق قرمز

AB250

603,000T

1.84 gr 18k ~

رنگ استاپر : کرم

AN307

1,700,000T

5.37 gr 18k ~

ابعاد آویز : 5.5cm x 2.5cm

AN313

644,000T

2.01 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 0.5cm x 1cm

KDN029

916,000T

2.9 gr 18k ~

رنگ فیل متصل به سنجاق: صورتی

KDN030-2

853,000T

2.7 gr 18k ~

رنگ فیل: صورتی

TN016

778,000T

2.45 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1cm x 1cm

AN098

646,000T

2 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 0.5cm

AB146

284,000T

0.72 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1.5cm x 0.5cm

AB238

235,000T

0.56 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

AN076

840,000T

2.76 gr 18k ~

ابعاد آویز : 4.5cm x 1cm

TN026

911,000T

2.78 gr 18k ~

ابعاد آویز : 3cm x 2cm

TB024

229,000T

0.54 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

AB260

637,000T

1.45 gr 18k ~

قطر سکه : 1.5 cm

AE188

1,644,000T

5.35 gr 18k ~

ابعاد حدودی : 2.5cm x 1.5cm طول گوشواره : 4.5 cm

AB317

607,000T

1.78 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm x 1cm

AE197

714,000T

2.06 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1.5cm x 1cm

TE025

885,000T

2.12 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1.5cm x 0.5cm طول گوشواره : 3.5cm

TN031

536,000T

1.62 gr 18k ~

ابعاد طلا : 4.5cm x 0/5cm

AB364

397,000T

1.11 gr 18k ~

سایز حدودی طلا : 0.5cm

AE146

1,115,000T

3.52 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 4cm x1cm

TKDE001

379,000T

1.2 gr 18k ~

رنگ گل : صورتی

TN041

865,000T

2.7 gr 18k ~

ابعاد آویز : 3cm x 1cm

AB284

269,000T

0.67 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

AB335

287,000T

0.73 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1cm x 1cm

TB037

601,000T

1.76 gr 18k ~

رنگ سنگ : رندوم

TB042

181,000T

0.4 gr 18k ~

ابعاد طلا : 8mm x 8mm رنگ چرم : نارنجی

TE036

1,199,000T

3.94 gr 18k ~

قطر گوشواره : 1.5cm

TN046

270,000T

0.78 gr 18k ~

ابعاد پروانه : 1cm x 1cm

AN334

248,000T

0.71 gr 18k ~

ابعاد گل مروارید : 1cm x 0/5cm

AN331

337,000T

1 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 0/5cm

TKDB008

299,000T

0.77 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1cmx1cm

TB022

217,000T

0.5 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 0.5cm

TB060

375,000T

1.02 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1.5cm x 1cm

TE054

583,000T

1.63 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1.5cm x 1cm

TB093

251,000T

0.61 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2cm x 0.5cm

TB095

418,000T

1.16 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1cm x 1cm

TB097

269,000T

0.67 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 0.5cm

TB092

336,000T

0.98 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1.5cm x 1cm

AB348

133,000T

0.33 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 0.5cm x 0.5cm

AN363

1,555,000T

4.92 gr 18k ~

رنگ میناکاری : سفید

AB354

233,000T

0.57 gr 18k ~

رنگ چرم: طوسی صورتی

TB114

1,150,000T

3.62 gr 18k ~

رنگ چرم : قهوه ای

AB109

687,000T

2.26 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1.5cm x 1.5cm

TKDB014

396,000T

1.1 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 1cm x 1cm

TE063

1,096,0