فیلتر
 • فیلتر بر اساس جنسیت
 • زنانه
 • مردانه
 • بچه‌گانه
 • بازه‌ی قیمتی
 • فیلتر بر اساس نوع
 • انگشتر
 • گوشواره
 • دستبند
 • گردنبند
 • زنجیر ساعت
 • پابند
 • همه
 • فیلتر بر اساس براقیت
 • براق
 • مات

AE086

411,000T

0.98 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد

AE105

419,000T

1 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AE153

2,425,000T

5.62 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 4cmx2cm

AE165

549,000T

1.23 gr 18k ~

قیمت این محصول باری یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AN213

1,232,000T

2.87 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 1cm x 1cm

AN217

1,791,000T

3.96 gr 18k ~

ابعاد آویز : 2cm x 4cm

AB276

724,000T

1.57 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

AB127

1,153,000T

2.63 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 1cm

AB195

616,000T

1.3 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1.5cm x 1.5cm

AE028

1,133,000T

2.7 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 2.5cm x 1.5cm

AE174

986,000T

2.35 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE061

2,681,000T

6.18 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 6cmx2.5cm

AR276

2,201,000T

4.88 gr 18k ~

ابعاد مربع : 0.5cm x 0.5cm

AE179

2,015,000T

4.8 gr 18k ~

قطر دایره طلا : 1.5cm طول گوشواره : 2.5cm

AN043

991,000T

2.19 gr 18k ~

ابعاد آویز : 3.5cm x 1cm

AN310

1,108,000T

2.64 gr 18k ~

ابعاد قلب : 1cm x 1cm

AR050

2,693,000T

6.26 gr 18k ~

سنگ ها : عقیق سبز و عقیق قرمز

AN306

3,404,000T

7.9 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 5cm x 2cm

AN307

2,286,000T

5.29 gr 18k ~

ابعاد آویز : 5.5cm x 2.5cm

TN014

906,000T

2.16 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 3.5cm x 1.5cm

TE007

457,000T

1.09 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

AB285

426,000T

0.86 gr 18k ~

سایز آویز طلا : 1.5cm x 1cm

TN016

994,000T

2.29 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1cm x 1cm

AE188

2,262,000T

5.35 gr 18k ~

ابعاد حدودی : 2.5cm x 1.5cm طول گوشواره : 4.5 cm

AN252

1,729,000T

3.95 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 2cm

AB317

759,000T

1.64 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm x 1cm

AE197

897,000T

1.93 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1.5cm x 1cm

BBH001-1

1,426,000T

3.28 gr 18k ~

استاپر قهوه ای

AE203

873,000T

2.08 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AB335

398,000T

0.78 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1cm x 1cm

TKDB003

1,027,000T

2.27 gr 18k ~

رنگ میناکاری گل: صورتی

TE036

1,654,000T

3.94 gr 18k ~

قطر گوشواره : 1.5cm

AN334

305,000T

0.65 gr 18k ~

ابعاد گل مروارید : 1cm x 0/5cm

AN331

427,000T

0.94 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 0/5cm

KDB007

401,000T

0.8 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1cmx1cm

BM198

272,000T

0.48 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 0.5cm

AN391

1,470,000T

3.25 gr 18k ~

طول زنجیر: 42 سانتی متر

TE047

1,506,000T

3.33 gr 18k ~

قیمت این محصول برای دو عدد(یک جفت) گوشواره می باشد.

TE054

770,000T

1.68 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1.5cm x 1cm

AE216

516,000T

1.23 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1.5cm x 0.5cm

AN335

1,950,000T

4.31 gr 18k ~

طول گردنبند: 42 سانتی متر

BR100

431,000T

0.86 gr 18k ~

چرم پهن قهوه ای تیره- ابعاد طلا : 1cm x 1cm

AN352

1,387,000T

3.2 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 4cm x 0.5cm

BM167

467,000T

0.96 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1.5cm x 1cm

AE212

654,000T

1.56 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AB348

282,000T

0.57 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 0.5cm x 0.5cm

AN363

2,045,000T

4.52 gr 18k ~

رنگ میناکاری : سفید

BA041-2

1,564,000T

3.57 gr 18k ~

رنگ چرم : قهوه ای

AB109

860,000T

2.05 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1.5cm x 1.5cm

AE220

822,000T

1.96 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

TE064

974,000T

2.32 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 2cm x 1cm

TE065

1,950,000T

4.49 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2.5cm x 1.5cm

AE222

776,000T

1.85 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE234

1,459,000T

3.32 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2cm x 1cm

AE228

1,660,000T

3.67 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 2.5cm x 1cm

AE221

529,000T

1.26 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

TE066

1,221,000T

2.7 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 3.5cm x 1.5cm

BM026

860,000T

2.05 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 2cm

TKDB026

363,000T

0.71 gr 18k ~

رنگ چرم : آبی آسمانی

TE078

1,683,000T

3.72 gr 18k ~

قطر دایره : 2cm

BA028

825,000T

1.85 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2.5cm x 0.5cm

BSH052

578,000T

1.3 gr 18k ~

ابعاد گوی طلا : 0.5cm x 0.5cm