فیلتر
 • فیلتر بر اساس جنسیت
 • زنانه
 • مردانه
 • بچه‌گانه
 • بازه‌ی قیمتی
 • فیلتر بر اساس نوع
 • انگشتر
 • گوشواره
 • دستبند
 • گردنبند
 • زنجیر ساعت
 • پابند
 • همه
 • فیلتر بر اساس براقیت
 • براق
 • مات

AR166

1,776,000T

3.2 gr 18k ~

عرض انگشتر : 1.5cm

AE065

655,000T

1.18 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE085

333,000T

0.6 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 5mm x 5mm

AE086

616,000T

1.11 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک لنگه گوشواره می باشد

AE101

743,000T

1.34 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE103

1,768,000T

2.95 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 3cm x 1cm

AE153

3,185,000T

5.62 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 4cmx2cm

AE164

527,000T

0.95 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک لنگه (عدد) گوشواره می باشد.

AE165

709,000T

1.22 gr 18k ~

قیمت این محصول باری یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AE167

838,000T

1.51 gr 18k ~

قیمت برای یک لنگه (یک عدد) میباشد

AN082

1,765,000T

3.18 gr 18k ~

ابعاد آویز : 4cm x 1cm

AN089

1,619,000T

2.76 gr 18k ~

ابعاد آویز : 2.5cm x 1.5cm

AN097

2,276,000T

4.1 gr 18k ~

ابعاد آویز : 3cm x 2cm

AN135

1,221,000T

2.2 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 3.5cm x 1cm

AN138

2,197,000T

3.9 gr 18k ~

با آویز مروارید

AN146

1,524,000T

2.57 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 4.5cm x 1cm

AN213

1,614,000T

2.85 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 1cm x 1cm

AN236

1,575,000T

2.7 gr 18k ~

ابعاد آویز : 3.5cm x 2cm

AB275

1,070,000T

1.8 gr 18k ~

رنگ استاپر : کرم

AB276

981,000T

1.65 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm دو طرف رینگ : استاپر قهوه ای

AB127

1,337,000T

2.32 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 1cm

AB136

742,000T

1.21 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm

AB137

1,108,000T

1.87 gr 18k ~

رنگ استاپر : کرم

AN039

1,847,000T

3.21 gr 18k ~

ابعاد آویز : 2.5cm x 2cm رنگ سنگها: اسموکی(دودی) - یاقوت کبود(آبی نفتی)-گارنت (قرمز)

AB280

881,000T

1.46 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 4cm x 0.5cm

AB195

803,000T

1.32 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1.5cm x 1.5cm

AE028

1,571,000T

2.83 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 2.5cm x 1.5cm

AN132

2,080,000T

3.65 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 4cm x 1.5cm

AB277

1,675,000T

2.93 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3.5cm x 1cm- رنگ استاپر: قهوه ای

AN152

1,753,000T

3.08 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 4cm x 1cm

AN081

2,120,000T

3.82 gr 18k ~

قطر دایره : 2cm

AR276

2,995,000T

5.2 gr 18k ~

ابعاد مربع : 0.5cm x 0.5cm

AB194

482,000T

0.78 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

AB211

1,587,000T

2.7 gr 18k ~

دستبند یک زنجیره می باشد

AB292

920,000T

1.54 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 0.5cm

AN055

1,643,000T

2.96 gr 18k ~

قطر دایره : 2.5cm

AN248

1,832,000T

3.3 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 3.5cm x 1cm

AN310

1,648,000T

2.97 gr 18k ~

ابعاد قلب : 1cm x 1cm

AB300

1,419,000T

2.43 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm x 0.5cm

AN313

1,187,000T

2.08 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 0.5cm x 1cm

NM152

1,287,000T

2.32 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 3.5cm x 1.5cm

EA031

2,974,000T

5.2 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 3.5cm x 1cm

TE007

532,000T

0.96 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

AN098

1,276,000T

2.23 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 0.5cm

AB139

731,000T

1.19 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3.5cm x 1cm

AB238

415,000T

0.62 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

AN076

1,498,000T

2.7 gr 18k ~

ابعاد آویز : 4.5cm x 1cm

AB122

1,298,000T

2.25 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 2cm

AB315

1,907,000T

3.25 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 4.5cm x 1cm

BM116

337,000T

0.48 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

AE188

2,986,000T

5.35 gr 18k ~

ابعاد حدودی : 2.5cm x 1.5cm طول گوشواره : 4.5 cm

AB225

3,783,000T

6.6 gr 18k ~

سنگ ها : اسموکی(دودی) و بلوتوپاز ( آبی روشن)

AN252

2,319,000T

4.05 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 2cm

AE197

1,147,000T

1.87 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1.5cm x 1cm

BA085

354,000T

0.52 gr 18k ~

عرض طلا : 4mm

AE146

2,552,000T

4.5 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 4cm x1cm

AE203

1,204,000T

2.17 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

EM128

388,000T

0.7 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 0.5cm x 0.5cm

TN046

487,000T

0.82 gr 18k ~

ابعاد پروانه : 1cm x 1cm

AN334

443,000T

0.72 gr 18k ~

ابعاد گل مروارید : 1cm x 0/5cm

AN331

576,000T

0.98 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 0/5cm

AN316

1,828,000T

3.11 gr 18k ~

قلب با میناکاری سفید صدفی

EM136

2,497,000T

4.4 gr 18k ~

ابعاد آویز : 4.5cm x 2cm

BM198

359,000T

0.52 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 0.5cm

AN391

1,681,000T

2.86 gr 18k ~

طول زنجیر: 42 سانتی متر

NMH089

2,247,000T

3.97 gr 18k ~

بدون مروارید

AE216

666,000T

1.2 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1.5cm x 0.5cm

AN335

1,992,000T

3.39 gr 18k ~

طول گردنبند: 42 سانتی متر

BR109

459,000T

0.7 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2cm x 0.5cm

BM167

567,000T

0.9 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1.5cm x 1cm

AE212

832,000T

1.5 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AN363

2,656,000T

4.52 gr 18k ~

رنگ میناکاری : سفید

BA041-2

2,047,000T

3.57 gr 18k ~

رنگ چرم : قهوه ای

AB109

1,138,000T

2.05 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1.5cm x 1.5cm

TKDB014

688,000T

1.05 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 1cm x 1cm

AE220

1,093,000T

1.97 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

EA048

2,558,000T

4.49 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2.5cm x 1.5cm

AE222

993,000T

1.79 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE234

1,858,000T

3.23 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2cm x 1cm

AE228

2,157,000T

3.67 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 2.5cm x 1cm

AB349

2,075,000T

3.62 gr 18k ~

چرم قهوه ای

AE221

693,000T

1.25 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

TE066

1,587,000T

2.7 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 3.5cm x 1.5cm

AB176

771,000T

1.39 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 0.5cm

TKDB026

437,000T

0.66 gr 18k ~

رنگ چرم : آبی آسمانی

AB365

742,000T

1.21 gr 18k ~

سایز حدودی طلا : 0.5 cm

AB356

764,000T

1.25 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2.5cm x1.5cm

AN377

693,000T

1.25 gr 18k ~

ابعاد آویز : 2cm x 0/5cm

AN376

893,000T

1.61 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 2cm x 1.5cm

BA028

1,076,000T

1.85 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2.5cm x 0.5cm

BA028

1,314,000T

2.24 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2.5cm x 0.5cm

BM059

705,000T