فیلتر
  • فیلتر بر اساس جنسیت
  • زنانه
  • مردانه
  • بچه‌گانه
  • بازه‌ی قیمتی
  • فیلتر بر اساس براقیت
  • براق
  • مات

KDN009

673,000T

2.13 gr 18k ~

رنگ چشم نظر: صورتی

KDN029

916,000T

2.9 gr 18k ~

رنگ فیل متصل به سنجاق: صورتی

KDN030-2

853,000T

2.7 gr 18k ~

رنگ فیل: صورتی

TKDE001

379,000T

1.2 gr 18k ~

رنگ گل : صورتی

TKDB008

299,000T

0.77 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1cmx1cm

TKDB014

396,000T

1.1 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 1cm x 1cm

TKDB019

223,000T

0.5 gr 18k ~

سایز : نوزادی

TKDB026

281,000T

0.71 gr 18k ~

رنگ چرم : آبی

TKDB030

305,000T

0.79 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 0.5cm