فیلتر
  • فیلتر بر اساس جنسیت
  • زنانه
  • مردانه
  • بچه‌گانه
  • بازه‌ی قیمتی
  • فیلتر بر اساس براقیت
  • براق
  • مات

AR166

1,783,000T

3.2 gr 18k ~

عرض انگشتر : 1.5cm

AR276

3,007,000T

5.2 gr 18k ~

ابعاد مربع : 0.5cm x 0.5cm