فیلتر
  • فیلتر بر اساس جنسیت
  • زنانه
  • مردانه
  • بچه‌گانه
  • بازه‌ی قیمتی
  • فیلتر بر اساس براقیت
  • براق
  • مات

AN213

1,232,000T

2.87 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 1cm x 1cm

AN217

1,791,000T

3.96 gr 18k ~

ابعاد آویز : 2cm x 4cm

AN043

991,000T

2.19 gr 18k ~

ابعاد آویز : 3.5cm x 1cm

AN310

1,108,000T

2.64 gr 18k ~

ابعاد قلب : 1cm x 1cm

AN306

3,404,000T

7.9 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 5cm x 2cm

AN307

2,286,000T

5.29 gr 18k ~

ابعاد آویز : 5.5cm x 2.5cm

TN014

906,000T

2.16 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 3.5cm x 1.5cm

TN016

994,000T

2.29 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1cm x 1cm

AN252

1,729,000T

3.95 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 2cm

AN334

305,000T

0.65 gr 18k ~

ابعاد گل مروارید : 1cm x 0/5cm

AN331

427,000T

0.94 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 0/5cm

AN391

1,470,000T

3.25 gr 18k ~

طول زنجیر: 42 سانتی متر

AN335

1,950,000T

4.31 gr 18k ~

طول گردنبند: 42 سانتی متر

AN352

1,387,000T

3.2 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 4cm x 0.5cm

AN363

2,045,000T

4.52 gr 18k ~

رنگ میناکاری : سفید

NT048

1,220,000T

2.7 gr 18k ~

طول گردنبند: 43 سانتی متر