فیلتر
  • فیلتر بر اساس جنسیت
  • زنانه
  • مردانه
  • بچه‌گانه
  • بازه‌ی قیمتی
  • فیلتر بر اساس براقیت
  • براق
  • مات

AN082

1,765,000T

3.18 gr 18k ~

ابعاد آویز : 4cm x 1cm

AN089

1,619,000T

2.76 gr 18k ~

ابعاد آویز : 2.5cm x 1.5cm

AN097

2,276,000T

4.1 gr 18k ~

ابعاد آویز : 3cm x 2cm

AN135

1,221,000T

2.2 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 3.5cm x 1cm

AN138

2,197,000T

3.9 gr 18k ~

با آویز مروارید

AN146

1,524,000T

2.57 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 4.5cm x 1cm

AN213

1,614,000T

2.85 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 1cm x 1cm

AN236

1,575,000T

2.7 gr 18k ~

ابعاد آویز : 3.5cm x 2cm

AN039

1,847,000T

3.21 gr 18k ~

ابعاد آویز : 2.5cm x 2cm رنگ سنگها: اسموکی(دودی) - یاقوت کبود(آبی نفتی)-گارنت (قرمز)

AN132

2,080,000T

3.65 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 4cm x 1.5cm

AN152

1,753,000T

3.08 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 4cm x 1cm

AN081

2,120,000T

3.82 gr 18k ~

قطر دایره : 2cm

AN055

1,643,000T

2.96 gr 18k ~

قطر دایره : 2.5cm

AN248

1,832,000T

3.3 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 3.5cm x 1cm

AN310

1,648,000T

2.97 gr 18k ~

ابعاد قلب : 1cm x 1cm

AN313

1,187,000T

2.08 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 0.5cm x 1cm

NM152

1,287,000T

2.32 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 3.5cm x 1.5cm

AN098

1,276,000T

2.23 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 0.5cm

AN076

1,498,000T

2.7 gr 18k ~

ابعاد آویز : 4.5cm x 1cm

AN252

2,319,000T

4.05 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 2cm

TN046

487,000T

0.82 gr 18k ~

ابعاد پروانه : 1cm x 1cm

AN334

443,000T

0.72 gr 18k ~

ابعاد گل مروارید : 1cm x 0/5cm

AN331

576,000T

0.98 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 0/5cm

AN316

1,828,000T

3.11 gr 18k ~

قلب با میناکاری سفید صدفی

AN391

1,681,000T

2.86 gr 18k ~

طول زنجیر: 42 سانتی متر

NMH089

2,247,000T

3.97 gr 18k ~

بدون مروارید

AN335

1,992,000T

3.39 gr 18k ~

طول گردنبند: 42 سانتی متر

AN363

2,656,000T

4.52 gr 18k ~

رنگ میناکاری : سفید

AN377

693,000T

1.25 gr 18k ~

ابعاد آویز : 2cm x 0/5cm

AN376

893,000T

1.61 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 2cm x 1.5cm