فیلتر
  • فیلتر بر اساس جنسیت
  • زنانه
  • مردانه
  • بچه‌گانه
  • بازه‌ی قیمتی
  • فیلتر بر اساس براقیت
  • براق
  • مات

AN082

1,572,000T

4.06 gr 18k ~

ابعاد آویز : 4cm x 1cm

AN089

1,291,000T

3.11 gr 18k ~

ابعاد آویز : 2.5cm x 1.5cm

AN097

1,525,000T

3.94 gr 18k ~

ابعاد آویز : 3cm x 2cm

AN129

1,605,000T

3.92 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 3.5cm x 1cm

AN135

805,000T

2.08 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 3.5cm x 1cm

AN190

2,198,000T

5.34 gr 18k ~

سنگ ها : گارنت (قرمز) جیپسون ( یاسی ) سیترین (زرد) جیپسون (سبز)بلوتوپاز(آبی)

AN039

1,350,000T

3.32 gr 18k ~

ابعاد آویز : 2.5cm x 2cm

AN132

1,689,000T

4.25 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 4cm x 1.5cm

AN081

1,378,000T

3.56 gr 18k ~

قطر دایره : 2cm

AN125

2,455,000T

5.92 gr 18k ~

رنگ سنگ ها : کبود (سرمه ای )،جیپسون ( سبز )،آمیتیس (یاسی ) ابعاد آویز : 3cm x 3cm

AN043

893,000T

2.19 gr 18k ~

ابعاد آویز : 3.5cm x 1cm

AN055

1,177,000T

3.04 gr 18k ~

قطر دایره : 2.5cm

AN248

1,262,000T

3.26 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 3.5cm x 1cm

AN310

1,033,000T

2.67 gr 18k ~

ابعاد قلب : 1cm x 1cm

AN306

3,115,000T

7.82 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 5cm x 2cm

AN307

2,032,000T

5.08 gr 18k ~

ابعاد آویز : 5.5cm x 2.5cm

TN014

886,000T

2.29 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 3.5cm x 1.5cm

TN016

931,000T

2.32 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1cm x 1cm

AN098

851,000T

2.1 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 0.5cm

AN136

2,067,000T

5.34 gr 18k ~

ابعاد حدودی پروانه : 4cm x 3cm

AN076

1,041,000T

2.69 gr 18k ~

ابعاد آویز : 4.5cm x 1cm

TN041

1,089,000T

2.7 gr 18k ~

ابعاد آویز : 3cm x 1cm

AN334

406,000T

0.91 gr 18k ~

ابعاد گل مروارید : 1cm x 0/5cm

AN331

396,000T

0.94 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 0/5cm

AN352

1,212,000T

3.02 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 4cm x 0.5cm

AN363

1,673,000T

4.1 gr 18k ~

رنگ میناکاری : سفید

AN377

499,000T

1.29 gr 18k ~

ابعاد آویز : 2cm x 0/5cm

AN376

538,000T

1.39 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 2cm x 1.5cm