فیلتر
  • فیلتر بر اساس جنسیت
  • زنانه
  • مردانه
  • بچه‌گانه
  • بازه‌ی قیمتی
  • فیلتر بر اساس براقیت
  • براق
  • مات

AN082

1,834,000T

3.39 gr 18k ~

ابعاد آویز : 4cm x 1cm

AN089

1,683,000T

2.95 gr 18k ~

ابعاد آویز : 2.5cm x 1.5cm

AN129

2,408,000T

4.29 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 3.5cm x 1cm

AN135

1,596,000T

2.95 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 3.5cm x 1cm

AN039

1,807,000T

3.22 gr 18k ~

ابعاد آویز : 2.5cm x 2cm رنگ سنگها: اسموکی(دودی) - اتمی -گارنت (قرمز)

AN043

1,158,000T

2.14 gr 18k ~

ابعاد آویز : 3.5cm x 1cm

AN310

1,645,000T

3.04 gr 18k ~

ابعاد قلب : 1cm x 1cm

AN307

3,474,000T

6.28 gr 18k ~

ابعاد آویز : 5.5cm x 2.5cm

AN313

1,212,000T

2.18 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 0.5cm x 1cm

NM152

1,250,000T

2.31 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 3.5cm x 1.5cm

AN076

1,623,000T

3 gr 18k ~

ابعاد آویز : 4.5cm x 1cm

NM168

1,635,000T

2.8 gr 18k ~

ابعاد آویز : 3cm x 2cm

NM159

1,526,000T

2.74 gr 18k ~

ابعاد آویز : 3cm x 1cm

AN334

460,000T

0.73 gr 18k ~

ابعاد گل مروارید : 1cm x 0/5cm

AN316

1,784,000T

3.11 gr 18k ~

قلب با میناکاری سفید صدفی

AN391

1,641,000T

2.86 gr 18k ~

طول زنجیر: 42 سانتی متر

AN377

800,000T

1.48 gr 18k ~

ابعاد آویز : 2cm x 0/5cm