فیلتر
  • فیلتر بر اساس جنسیت
  • زنانه
  • مردانه
  • بچه‌گانه
  • بازه‌ی قیمتی
  • فیلتر بر اساس براقیت
  • براق
  • مات

AB276

958,000T

1.65 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm دو طرف رینگ : استاپر قهوه ای

AB288

909,000T

1.5 gr 18k ~

قابلیت تنظیم طول بند

AB292

882,000T

1.51 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 0.5cm

AB300

1,407,000T

2.47 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm x 0.5cm

AB197

3,626,000T

6.5 gr 18k ~

قطر النگو: 5.6cm

AB122

1,456,000T

2.6 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 2cm

AB322

1,358,000T

2.42 gr 18k ~

چرم مشکی

AB286

1,807,000T

3.15 gr 18k ~

دستبند تک زنجیر می باشد

BA041-2

1,997,000T

3.57 gr 18k ~

رنگ چرم : قهوه ای

BA028

1,218,000T

2.12 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2.5cm x 0.5cm

AB075

887,000T

1.64 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 1.5cm

AB094

957,000T

1.77 gr 18k ~

نماد ماه تیر

BM008

865,000T

1.6 gr 18k ~

نماد ماه آبان

AB091

833,000T

1.54 gr 18k ~

نماد ماه اردیبهشت

BR090

514,000T

0.82 gr 18k ~

ساین مرد سایز کوچک

BSH094

384,000T

0.62 gr 18k ~

حکاکی : ام

BSH115

375,000T

0.59 gr 18k ~

حکاکی : Hope

BSH114

347,000T

0.54 gr 18k ~

حکاکی : Pease پیس

AB410

470,000T

0.72 gr 18k ~

طرح کره زمین

AB442

342,000T

0.56 gr 18k ~

اردیبهشت