فیلتر
  • فیلتر بر اساس جنسیت
  • زنانه
  • مردانه
  • بچه‌گانه
  • بازه‌ی قیمتی
  • فیلتر بر اساس براقیت
  • براق
  • مات

AB276

724,000T

1.57 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

AB127

1,153,000T

2.63 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 1cm

AB195

616,000T

1.3 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1.5cm x 1.5cm

AB285

426,000T

0.86 gr 18k ~

سایز آویز طلا : 1.5cm x 1cm

AB317

759,000T

1.64 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm x 1cm

BBH001-1

1,426,000T

3.28 gr 18k ~

استاپر قهوه ای

AB335

398,000T

0.78 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1cm x 1cm

BM198

272,000T

0.48 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 0.5cm

BR100

431,000T

0.86 gr 18k ~

چرم پهن قهوه ای تیره- ابعاد طلا : 1cm x 1cm

BM167

467,000T

0.96 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1.5cm x 1cm

AB348

282,000T

0.57 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 0.5cm x 0.5cm

BA041-2

1,564,000T

3.57 gr 18k ~

رنگ چرم : قهوه ای

AB109

860,000T

2.05 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1.5cm x 1.5cm

BM026

860,000T

2.05 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 2cm

BA028

825,000T

1.85 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2.5cm x 0.5cm

BSH052

578,000T

1.3 gr 18k ~

ابعاد گوی طلا : 0.5cm x 0.5cm

AB372

1,522,000T

3.47 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 0.5cm

BM131

722,000T

1.72 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 1.5cm

AB126

667,000T

1.59 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 1cm

BM057

814,000T

1.94 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3.5cm x 1cm

AB118

965,000T

2.3 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 1.5cm

AB103

696,000T

1.66 gr 18k ~

نماد ماه اسفند

AB094

751,000T

1.79 gr 18k ~

نماد ماه تیر

BM006

797,000T

1.9 gr 18k ~

نماد ماه شهریور

BM008

587,000T

1.4 gr 18k ~

نماد ماه آبان

AB091

491,000T

1.17 gr 18k ~

نماد ماه اردیبهشت

AB095

692,000T

1.65 gr 18k ~

نماد ماه مهر

AB072

540,000T

1.21 gr 18k ~

چرم های موجود: قرمز یک دور -مشکی یک دور. در صورت ثبت سفارش اینترنتی لطفا در قسمت توضیحات تکمیلی رنگ چرم ذکر شود.

BT044

868,000T

2.03 gr 18k ~

طول دستبند با احتساب قفل: 17.5سانتی متر