فیلتر
  • فیلتر بر اساس جنسیت
  • زنانه
  • مردانه
  • بچه‌گانه
  • بازه‌ی قیمتی
  • فیلتر بر اساس براقیت
  • براق
  • مات

AN082

1,845,000T

3.36 gr 18k ~

ابعاد آویز : 4cm x 1cm

AN089

1,707,000T

2.95 gr 18k ~

ابعاد آویز : 2.5cm x 1.5cm

AN129

2,559,000T

4.54 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 3.5cm x 1cm

AN146

1,444,000T

2.57 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 4.5cm x 1cm

AN147

1,790,000T

3.26 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 3.5cm

AN191

2,754,000T

4.62 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 5cm x 2cm

AN039

1,834,000T

3.22 gr 18k ~

ابعاد آویز : 2.5cm x 2cm رنگ سنگها: اسموکی(دودی) - اتمی -گارنت (قرمز)

AN132

2,356,000T

4.17 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 4cm x 1.5cm

AN152

1,658,000T

2.92 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 4cm x 1cm

AN081

2,005,000T

3.65 gr 18k ~

قطر دایره : 2cm

AN043

1,175,000T

2.14 gr 18k ~

ابعاد آویز : 3.5cm x 1cm

AN306

3,932,000T

7 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 5cm x 2cm

AN307

2,614,000T

4.62 gr 18k ~

ابعاد آویز : 5.5cm x 2.5cm

AN313

1,252,000T

2.22 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 0.5cm x 1cm

AN098

1,230,000T

2.17 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 0.5cm

NM168

1,658,000T

2.8 gr 18k ~

ابعاد آویز : 3cm x 2cm

NM159

1,548,000T

2.74 gr 18k ~

ابعاد آویز : 3cm x 1cm

AN316

1,809,000T

3.11 gr 18k ~

قلب با میناکاری سفید صدفی

AN391

1,664,000T

2.86 gr 18k ~

طول زنجیر: 42 سانتی متر

AN335

1,972,000T

3.39 gr 18k ~

طول گردنبند: 42 سانتی متر

AN362

1,574,000T

2.65 gr 18k ~

یکی خواهم یکی جویم

AN363

2,630,000T

4.52 gr 18k ~

رنگ میناکاری : سفید

AN377

851,000T

1.55 gr 18k ~

ابعاد آویز : 2cm x 0/5cm