فیلتر
  • فیلتر بر اساس جنسیت
  • زنانه
  • مردانه
  • بچه‌گانه
  • بازه‌ی قیمتی
  • فیلتر بر اساس براقیت
  • براق
  • مات

AN082

1,235,000T

4.06 gr 18k ~

ابعاد آویز : 4cm x 1cm

AN089

1,088,000T

3.29 gr 18k ~

ابعاد آویز : 2.5cm x 1.5cm

AN147

1,089,000T

3.58 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 3.5cm

AN213

900,000T

2.85 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 1cm x 1cm

AN236

895,000T

2.8 gr 18k ~

ابعاد آویز : 3.5cm x 2cm

AN125

1,965,000T

5.92 gr 18k ~

رنگ سنگ ها : کبود (سرمه ای )،جیپسون ( سبز )،آمیتیس (یاسی ) ابعاد آویز : 3cm x 3cm

AN055

925,000T

3.04 gr 18k ~

قطر دایره : 2.5cm

AN307

1,700,000T

5.37 gr 18k ~

ابعاد آویز : 5.5cm x 2.5cm

AN313

644,000T

2.01 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 0.5cm x 1cm

TN016

778,000T

2.45 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1cm x 1cm

AN098

646,000T

2 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 0.5cm

AN076

840,000T

2.76 gr 18k ~

ابعاد آویز : 4.5cm x 1cm

TN026

911,000T

2.78 gr 18k ~

ابعاد آویز : 3cm x 2cm

TN031

536,000T

1.62 gr 18k ~

ابعاد طلا : 4.5cm x 0/5cm

TN041

865,000T

2.7 gr 18k ~

ابعاد آویز : 3cm x 1cm

TN046

270,000T

0.78 gr 18k ~

ابعاد پروانه : 1cm x 1cm

AN334

248,000T

0.71 gr 18k ~

ابعاد گل مروارید : 1cm x 0/5cm

AN331

337,000T

1 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 0/5cm

AN363

1,555,000T

4.92 gr 18k ~

رنگ میناکاری : سفید

TN110

395,000T

1.3 gr 18k ~

ابعاد آویز : 2cm x 0/5cm