فیلتر
  • فیلتر بر اساس جنسیت
  • زنانه
  • مردانه
  • بچه‌گانه
  • بازه‌ی قیمتی
  • فیلتر بر اساس براقیت
  • براق
  • مات

AN191

2,511,000T

5.09 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 5cm x 2cm

AN217

1,953,000T

3.96 gr 18k ~

ابعاد آویز : 2cm x 4cm

AN043

1,008,000T

2.19 gr 18k ~

ابعاد آویز : 3.5cm x 1cm

AN310

1,285,000T

2.79 gr 18k ~

ابعاد قلب : 1cm x 1cm

AN306

3,726,000T

7.9 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 5cm x 2cm

AN307

2,502,000T

5.29 gr 18k ~

ابعاد آویز : 5.5cm x 2.5cm

AN313

944,000T

1.99 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 0.5cm x 1cm

TN014

921,000T

2 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 3.5cm x 1.5cm

AN252

1,996,000T

4.18 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 2cm

TN046

401,000T

0.8 gr 18k ~

ابعاد پروانه : 1cm x 1cm

AN391

1,410,000T

2.86 gr 18k ~

طول زنجیر: 42 سانتی متر

NMH089

1,750,000T

3.8 gr 18k ~

بدون مروارید

AN335

1,652,000T

3.35 gr 18k ~

طول گردنبند: 42 سانتی متر

AN363

2,229,000T

4.52 gr 18k ~

رنگ میناکاری : سفید

AN376

769,000T

1.67 gr 18k ~

ابعاد حدودی آویز : 2cm x 1.5cm

AN400

1,568,000T

3.37 gr 18k ~

طول گردنبند: 43.5 سانتی متر