فیلتر
  • فیلتر بر اساس جنسیت
  • زنانه
  • مردانه
  • بچه‌گانه
  • بازه‌ی قیمتی
  • فیلتر بر اساس براقیت
  • براق
  • مات

AB136

674,000T

1.31 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm

AB207

1,374,000T

2.83 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 4cm x 0.5cm

AB280

826,000T

1.64 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 4cm x 0.5cm

AB233

448,000T

0.82 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 0.5cm

AB257

1,157,000T

2.37 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm x 0.5cm

AB300

1,006,000T

2.03 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm x 0.5cm

AB139

660,000T

1.28 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3.5cm x 1cm

AB317

877,000T

1.75 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm x 1cm

BA085

314,000T

0.54 gr 18k ~

عرض طلا : 4mm

BR100

591,000T

1.13 gr 18k ~

چرم پهن قهوه ای تیره- ابعاد طلا : 1cm x 1cm

BM167

482,000T

0.9 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1.5cm x 1cm

AB348

227,000T

0.4 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 0.5cm x 0.5cm

BA041-2

1,710,000T

3.57 gr 18k ~

رنگ چرم : قهوه ای

AB109

944,000T

2.05 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1.5cm x 1.5cm

AB176

654,000T

1.42 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 0.5cm

AB368

391,000T

0.85 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 0/5cm

BR079

356,000T

0.62 gr 18k ~

رنگ چرم پهن: پوست ماری قهوه ای و کرم

AB356

665,000T

1.29 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2.5cm x1.5cm

BA028

901,000T

1.85 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2.5cm x 0.5cm

BA028

1,102,000T

2.24 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2.5cm x 0.5cm

BSH052

631,000T

1.3 gr 18k ~

ابعاد گوی طلا : 0.5cm x 0.5cm

BM030

580,000T

1.26 gr 18k ~

ابعاد قلب : 2.5cm x 1.5cm

AB075

824,000T

1.79 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 1.5cm

AB126

732,000T

1.59 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 1cm

BM057

893,000T

1.94 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3.5cm x 1cm

AB118

1,059,000T

2.3 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 1.5cm

AB094

824,000T

1.79 gr 18k ~

نماد ماه تیر

BM006

875,000T

1.9 gr 18k ~

نماد ماه شهریور

BM008

644,000T

1.4 gr 18k ~

نماد ماه آبان

AB091

539,000T

1.17 gr 18k ~

نماد ماه اردیبهشت

AB095

760,000T

1.65 gr 18k ~

نماد ماه مهر

AB393

1,308,000T

2.84 gr 18k ~

تعداد گل های دستبند سه عدد می باشد

AB390

295,000T

0.5 gr 18k ~

چرم بافت مشکی

AB072

544,000T

1.11 gr 18k ~

چرم های موجود: قرمز یک دور -مشکی یک دور. در صورت ثبت سفارش اینترنتی لطفا در قسمت توضیحات تکمیلی رنگ چرم ذکر شود.