فیلتر
  • فیلتر بر اساس جنسیت
  • زنانه
  • مردانه
  • بچه‌گانه
  • بازه‌ی قیمتی
  • فیلتر بر اساس براقیت
  • براق
  • مات

AB271

2,169,000T

3.82 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3.5cm x 0.5cm

AB276

971,000T

1.65 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm دو طرف رینگ : استاپر قهوه ای

AB137

1,098,000T

1.87 gr 18k ~

رنگ استاپر : کرم

AB153

587,000T

0.94 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2cm x 1cm

AB207

1,570,000T

2.73 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 4cm x 0.5cm

AB280

977,000T

1.65 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 4cm x 0.5cm

AB255

1,098,000T

1.88 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 0.5cm

AB233

499,000T

0.78 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 0.5cm

AB257

1,301,000T

2.25 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm x 0.5cm

AB277

1,576,000T

2.78 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3.5cm x 1cm- رنگ استاپر: کرم

AB194

472,000T

0.77 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

AB204

362,000T

0.57 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 0.5cm

AB300

1,427,000T

2.47 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm x 0.5cm

AB282

874,000T

1.39 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 0.5cm

AB238

438,000T

0.67 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

AB122

1,477,000T

2.6 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 2cm

AB315

1,839,000T

3.16 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 4.5cm x 1cm

AB225

3,910,000T

6.86 gr 18k ~

سنگ ها : اسموکی(دودی) و بلوتوپاز ( آبی روشن)

BA085

351,000T

0.52 gr 18k ~

عرض طلا : 4mm

AB364

730,000T

1.21 gr 18k ~

سایز حدودی طلا : 0.5cm

BM198

345,000T

0.5 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 0.5cm

AB286

1,833,000T

3.15 gr 18k ~

دستبند تک زنجیر می باشد

AB348

219,000T

0.32 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 0.5cm x 0.5cm

BA041-2

2,026,000T

3.57 gr 18k ~

رنگ چرم : قهوه ای

AB109

1,126,000T

2.05 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1.5cm x 1.5cm

AB349

2,053,000T

3.62 gr 18k ~

چرم قهوه ای

AB176

714,000T

1.3 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 0.5cm

AB368

444,000T

0.81 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 0/5cm

AB356

686,000T

1.12 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2.5cm x1.5cm

BA028

1,065,000T

1.85 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2.5cm x 0.5cm

BA028

1,262,000T

2.17 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2.5cm x 0.5cm

AB075

900,000T

1.64 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 1.5cm

AB126

873,000T

1.59 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 1cm

BM057

1,065,000T

1.94 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3.5cm x 1cm

AB094

972,000T

1.77 gr 18k ~

نماد ماه تیر

BM006

999,000T

1.82 gr 18k ~

نماد ماه شهریور

BM008

878,000T

1.6 gr 18k ~

نماد ماه آبان

AB091

845,000T

1.54 gr 18k ~

نماد ماه اردیبهشت

AB095

906,000T

1.65 gr 18k ~

نماد ماه مهر

BR090

521,000T

0.82 gr 18k ~

ساین مرد سایز کوچک

AB072

642,000T

1.11 gr 18k ~

چرم های موجود: قرمز یک دور -مشکی یک دور. در صورت ثبت سفارش اینترنتی لطفا در قسمت توضیحات تکمیلی رنگ چرم ذکر شود.

BSH094

423,000T

0.67 gr 18k ~

حکاکی : ام

BSH115

380,000T

0.59 gr 18k ~

حکاکی : Hope

BSH114

351,000T

0.54 gr 18k ~

حکاکی : Pease پیس

AB410

538,000T

0.83 gr 18k ~

طرح کره زمین

AB405

208,000T

0.32 gr 18k ~

توجه داشته باشید که رنگ گوی بزرگ دقیقا سبزرنگ نمیباشد و طیفی از رنگهای سبز بصورت تیره یا روشن میباشد.

BSH108

310,000T

0.41 gr 18k ~

حکاکی : DAD