کد محصول: AB190
موجود
نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار: ۲,۳۷۰,۰۰۰ تومان
وزن طلا چرم ۱ قیمت
۰.۴۴ گرم مات قهوه ای سوخته - 2078 ۱,۷۳۸,۰۰۰
هر گرم طلا خام ۲,۳۷۰,۰۰۰ تومان
اجرت ۴۷۴,۰۰۰ تومان
وزن ۰.۴۴ گرم

قیمت طلا ۱,۲۵۱,۳۶۰ تومان
سود ۱۰۹,۹۹۵ تومان
متعلقات ۳۲۰,۰۰۰ تومان
مالیات ۵۷,۴۷۰ تومان

قیمت نهایی ۱,۷۳۸,۰۰۰ تومان
گقتگوی مستقیم