کد محصول: AA003
موجود
نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار: ۲,۷۰۵,۰۰۰ تومان
وزن سایز طلا قیمت
۷.۲۹ گرم ۲۵ براق ۲۵,۸۲۳,۰۰۰
هر گرم طلا خام ۲,۷۰۵,۰۰۰ تومان
اجرت ۵۴۱,۰۰۰ تومان
وزن ۷.۲۹ گرم

قیمت طلا ۲۳,۶۶۳,۳۴۰ تومان
سود ۱,۶۵۶,۴۳۴ تومان
متعلقات ۰ تومان
مالیات ۵۰۴,۰۲۹ تومان

قیمت نهایی ۲۵,۸۲۳,۰۰۰ تومان
گقتگوی مستقیم