کد محصول: AR223
موجود
نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار: ۲,۳۷۰,۰۰۰ تومان
وزن سایز طلا سنگ ۱ قیمت
۱.۸۱ گرم ۵۸.۵ براق اتمی ۶,۷۶۶,۰۰۰
هر گرم طلا خام ۲,۳۷۰,۰۰۰ تومان
اجرت ۴۷۴,۰۰۰ تومان
وزن ۱.۸۱ گرم

قیمت طلا ۵,۱۴۷,۶۴۰ تومان
سود ۴۲۹,۲۸۵ تومان
متعلقات ۹۸۵,۰۰۰ تومان
مالیات ۲۰۴,۵۰۰ تومان

قیمت نهایی ۶,۷۶۶,۰۰۰ تومان

سایر توضیحات در صورت نیاز: عاشق و مست

گقتگوی مستقیم