کد محصول: NR005
موجود
نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار: ۲,۷۰۵,۰۰۰ تومان
وزن طلا قیمت
۰.۷۸ گرم براق ۲,۸۴۴,۰۰۰
هر گرم طلا خام ۲,۷۰۵,۰۰۰ تومان
اجرت ۵۴۱,۰۰۰ تومان
وزن ۰.۷۸ گرم

قیمت طلا ۲,۵۳۱,۸۸۰ تومان
سود ۱۸۲,۱۳۲ تومان
متعلقات ۷۰,۰۰۰ تومان
مالیات ۶۰,۶۷۰ تومان

قیمت نهایی ۲,۸۴۴,۰۰۰ تومان
این محصول به صورت آویز بوده، و همراه آن زنجیر وجود ندارد، در صورت تمایل می توانید زنجیر مورد نظر خود را نیز سفارش دهید.
گقتگوی مستقیم