کد محصول: AB521
موجود
نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار: ۲,۷۰۵,۰۰۰ تومان
وزن سایز طلا قیمت
۳.۷۱ گرم کوچک - ۱۶ سانتیمتر براق ۱۳,۱۴۲,۰۰۰
هر گرم طلا خام ۲,۷۰۵,۰۰۰ تومان
اجرت ۵۴۱,۰۰۰ تومان
وزن ۳.۷۱ گرم

قیمت طلا ۱۲,۰۴۲,۶۶۰ تومان
سود ۸۴۲,۹۸۶ تومان
متعلقات ۰ تومان
مالیات ۲۵۶,۵۰۹ تومان

قیمت نهایی ۱۳,۱۴۲,۰۰۰ تومان
گقتگوی مستقیم